Blog ~ Web günlüğüm

24 Mart

Linux Seminerleri

 

Linux Seminerleri

Celal Bayar Üniversitesi Akhisar Meslek Yüksekokulu'nda düzenlemiş olduğum seminerlerin bir bölümünün sonuna geldik. Üç haftalık kurun ilk iki haftası tamamlandı. Benim bu seminerlerdeki asıl amacım Linux Kullanıcılarının artık daha fazla olması, Sistemlerin yönetiminde Linux'un tercih edilmesinin öğrenciler tarafından da farkındalık oluşturulmasını sağlamaktır.

Bu kapsamda Linux'un düşüldüğü kadar az kullanılmadığını; asıl kullanım alanlarını örnekler ve uygulamalarla desteklediğim bu seminerler umuyorum ki öğrencilerimizin bakış açısını geliştirmiş ve değiştirmiştir. Bu kapsamda yapılacak olan diğer etkinliklerede aynı oranda, hatta daha fazla katılımın olmasını diliyorum. Üniversitelerin amacı bence öğrencilere yeni kapılar açmaktır ve iş olanaklarını tanıtmaktır. Bu seminerin bu amaca çokça hizmet ettiiğini düşünüyorum.

Seminerlere hazırlık ve sunum aşamasında desteğini esirgemeyen üniversite yönetimine özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Öğrenciler için yapılan ve sadece bir farkındalık oluşturulması düşünülen böyle bir alandaki destek benim için çok önemliydi. Bilgisayar bölüm hocalarına ve katılımlarını devam ettiren bütün öğrencilerimize de ayrı ayrı teşekkürlerimi iletirim.