Otizmli Çocukların Sosyal Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Android Uygulaması

Özet: Günümüzde sosyal hayatın etkileri, sağlık problemleri, yetersiz ve düzensiz beslenme gibi sebeplerinin tetiklediği, toplum içerisinde engelli birey olma olasılığı günden güne artmaktadır. Birey için engel doğum öncesinde, doğum sırasında veya sonrasında oluşabilir. Engel; yaralanma, fiziksel veya zihinsel bir rahatsızlık nedeniyle bireyin bazı hareketlerinin, duygularının ve işlevlerinin kısıtlanması halidir. Engel birey için sosyal hayattan bağımsız yaşamaya sebep olmamalıdır. Günümüzde engelsiz toplum için birçok akademik çalışma yapılmaktadır. Otizm engeli bulunan bireylerin sosyal hayatlarını daha kolay yaşanılabilir, anlaşılabilir hale getirmek için bu çalışma tasarlanmıştır. Araştırma kapsamında geliştirilen uygulamanın otizm engeli bulunan çocukların öğrenme bozuklukları, anlama-algılama ve uygulama problemlerine destek olması planlanmıştır. Aynı zamanda bu çalışma otizm engeli bulunan bireylerin mobil ortamlarda eğlenerek öğrenmelerini amaçlamaktadır. Bundan sonraki çalışmalara alt yapı niteliğinde olan bu araştırmada, online mobil yazılım geliştirme programı olan App İnventor kullanılmış ve Fidan isimli uygulama tasarlanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Otizm, Engelsiz Toplum, Mobil Programlama

 

Abstract: The possibility of being disabled person in the community has been increasing day by day due to the reasons which are triggered by the effects of social life, health problems, inadequate and irregular eating today. For person, it is more likely to have the obstacle prenatal period, during childbirth period or after the post-natal period. Handicap is the state of restriction of emotions and functions due to the injuries or physical and mental illnesses. Handicap shouldn’t cause for individual any independence feeling apart from social life. Nowadays there are many academic studies related with barrier-free society. This study is aimed to design for the individuals who have autism obstacle to make their social lives easier. By developing this application, it is planned to support the learning disorders and comprehension -perception problems for the children who have autism obstacle. Moreover, this study is aimed to provide mobile media and by this way the individuals who have autism obstacles learn the topics by having fun. In this study, which is a basis for the further studies, is used App Inventor an online mobile software development program- and the application is designed which is called Fidan.

 

Keywords: Autism, Barrier-Free Society, Mobile Programming

 

 Not: İzinsiz alınan her yazı haktır. Kaynak belirtilerek istenildiği kadar içerikler kullanılabilir.

İndirmeler

Otizm Bildiri Tam Metin
Dosya adı Dosya boyutu İndirilme sayısı
Otizm Bildiri Tam Metin 665 kez İndir
Otizm Bildiri Sunum
Dosya adı Dosya boyutu İndirilme sayısı
Otizm Bildiri Sunum 738 kez İndir