Öğretmen Adaylarının Facebook Kullanım Sıklıkları İle Facebook’taki Gönderi Eğilimlerinin İncelenmesine İlişkin Bir Araştırma

ÖZET

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının Facebook kullanım sıklıkları ile gönderileri beğenme ve gönderilere yorum yapma düzeyleri arasındaki ilişkileri araştırmaktır. İlişkisel tarama modelinde olan araştırmanın örneklemini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) (N=60), Sınıf Öğretmenliği (N=60) ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (N=60) Anabilim Dalı’nda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda öğrenim gören öğrencilerden seçkisiz (yansız) atama ile belirlenen 180 öğretmen adayı oluşmaktadır. Araştırmada elde verileri çözümlemek amacıyla aritmetik ortalama, yüzde ve frekans gibi betimsel analizlerin yanı sıra tek örneklem t-testi, bağımsız ölçümler için tek faktörlü ANOVA ile çoklu doğrusal regresyon analizleri kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel çözümlemeler sonucunda öğretmen adaylarının Facebook’u sıklıkla kullandıkları; öğretmen adaylarının en çok dikkat çekici fotoğrafları, eğitim içerikli ve gerçekçi gönderileri beğendikleri, öğretmen adaylarının Facebook gönderilerine sıklıkla yorum yazmamakla birlikte en çok dikkat çekici fotoğraflara yorum yaptıkları tespit edilmiştir. Ayrıca bölümlere göre öğretmen adaylarının Facebook kullanım sıklıkları ile gönderilere yorum yapma ve gönderileri beğenmelerinde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının eğitiminde Facebook’un etkili bir şekilde kullanılabileceği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: eğitimde Facebook kullanımı, hizmet öncesi öğretmen eğitimi, çevrimiçi sosyal ağlar

 

ABSTRACT

The aim of this is to investigate associations between preservice teachers’ use of Facebook and their “making comment” and “like” actions on specific Facebook posts. A sample of 180 randomly selected preservice teachers participated in the study from three majors: (a) Computer Education and Instructional Technology (N=60), Primary School Education (N=60), Social Studies Education (N=60). Mean, Percentages and Frequencies were used analyze descriptive data as well as independent sample t-test, one way ANOVA and Multiple Linear Regression Analysis were used to analyze the “between group differences”. The data showed that preservice teachers frequently used Facebook. The data also indicated that the preservice teachers liked the posts on impressive pictures and educational issues. Major of the preservice teachers had a significant impact on their “making comment” and “like” actions. The results highlighted the use of Facebook in preservice teachers’ education.

Keywords: educational use of Facebook, preservice teachers’ education, online social networking

 

 Not: İzinsiz alınan her yazı haktır. Kaynak belirtilerek istenildiği kadar içerikler kullanılabilir.

 

İndirmeler

Öğretmen Adayları Bildiri Tam Metin
Dosya adı Dosya boyutu İndirilme sayısı
Öğretmen Adayları Bildiri Tam Metin 636 kez İndir