Moodle Öğrenme Yönetim Sisteminin (LMS) Üniversite Sistemlerine Entegrasyon Deneyimleri

Özet

Açık kaynak işletim sistemleri sayesinde birçok hizmet sunulmakta ve gün geçtikçe bu hizmetler daha da profesyonelleşmekte ve yayılmaktadır. Genel olarak gönüllüler tarafından desteklenen bu sistemler günümüz öğretim sisteminin de alt yapısını oluşturmaktadır. Geleceğin öğretim sistemini şimdiden yönetmeye, sanal ortamlara taşımayı amaçlayan alt yapılara da ev sahipliği görevini üstlenmektedir. Teknolojideki bu gelişim öğrenim ortamlarının da değişmesine, bireyleri kendi kendine öğrenmeye ve üretmeye sevk etmektedir. Bu aşamada öğrenme yönetim sistemleri; sanal sınıf, içerik takip, erişim kolaylığı gibi özellikleri ile tercih edilen sistemler arasında üst sıralara yükselmektedir. Bu çalışmada Linux tabanlı CentOS işletim sistemi üzerinde hali hazırda bulunan web servisi kullanılarak genel olarak tercih edilen öğrenme yönetim sistemi olan Moodle’ın kurulumu ve yönetimi uygulaması gerçekleştirilmiştir. Moodle üzerinde ders ekleme, sınav uygulaması, ödev-etkinlik düzenlemeleri, toplu kullanıcı eylemleri, öğretim elemanı yetki işlemleri gibi ayarlar düzenlenmiş ve hali hazırda çalışabilecek bir öğretim yönetim sistemi uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Linux/CentOS, Moodle, Öğretim Yönetim Sistemi, E-Öğrenme

  

The Integration Experiences of Moodle Learning Management System (LMS) on University Systems Abstract

Thanks to open source operating systems, many services are offered and day by day these services have become professional and expanded. Generally, these systems are supported by the volunteers and form the infrastructure of today's education system, they already manage the future of the education system, and they also have a task to host the infrastructures of virtual platforms. The development of technology leads the change of the learning environment, and guide the individuals to learn and to produce themselves. At this stage, learning management systems are at the top among the systems which are mostly preferred with the qualifications like virtual class, feeds and accessibility. In this paper, it is conducted Moddle installation and management application by using web services which is on the Linux based CentOS operating system. By using Moodle as learning management system, it is also possible to implement such tasks like adding courses, making exams, organizing homework-activity, making multi-user tasks, and instructor authorization procedures.

Keywords:  Linux/CentOS, Moodle, Learning Management System, E-Learning

İndirmeler

Moodle LMS Bildiri Tam Metin
Dosya adı Dosya boyutu İndirilme sayısı
Moodle LMS Bildiri Tam Metin 739 kez İndir
Moodle Lms Bildiri Sunum
Dosya adı Dosya boyutu İndirilme sayısı
Moodle Lms Bildiri Sunum 572 kez İndir