Atutor Ve Moodle Öğrenme İçerik Yönetim Sistemlerinin Kıyaslanması

Özet

 Gelişen teknoloji insanoğlunu günden güne daha fazla ve daha hızlı öğrenme ve üretmeye sevk etmektedir. Bu noktada kullanılan uzaktan eğitim sistemleri farklı mekânlarda ki katılımcı, eğitmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirmektedir.

Uzaktan eğitim sistemi; kullanıcıların tanımlanması ve yönlendirilmesi, ders içeriklerinin tasarımı ve yüklenmesi, sınav uygulamaları ve başarı testleri, sistem içerisinde yer alan kullanıcıların başarı durumlarının takibi ile kursiyer ve eğiticilerle olan iletişim işlevlerini içeren yazılımları içermektedir (Düzakın ve Yalçınkaya, 2008). Uzaktan eğitim uygulamalarında farklı programlar kullanılmaktadır. Moodle, BigBlueButton, ATutor, Sakai bunlardan bazılarıdır.

Anahtar kelimeler: Moodle, Atutor Eğitim Yönetim Sistemi

 

Abstract

Emerging technology learning more day by day mankind and faster and produce. Remote education systems used in different places at this point that the participant, instructor and teaching materials through the use of communication technologies.

The remote education system; defining and directing the design and contents of the users installing, of course, exam applications and performance tests, the system is located within the users ' communication with participants and the success status of the monitoring eğiticilerle functions and includes software (Düzakın and Yalçınkaya, 2008). Distance learning applications used in different programs. Moodle, ATutor, Sakai BigBlueButton, are some of them.

Keywords: Moodle, Atutor Learning Management System

İndirmeler

Atutor-Moodle Bildiri Tam Metin
Dosya adı Dosya boyutu İndirilme sayısı
Atutor-Moodle Bildiri Tam Metin 801 kez İndir
Atutor-Moodle Bildiri Sunum
Dosya adı Dosya boyutu İndirilme sayısı
Atutor-Moodle Bildiri Sunum 588 kez İndir